Ψηφιακές πηγές

Αξιοποιώντας τις ψηφιακές πηγές

Η ΒΚΠ του ΟΠΑ διαθέτει μεμονωμένες ιδρυματικές συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία & βάσεις δεδομένων έγκριτων εκδοτικών οίκων και επιστημονικών οργανισμών. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε κοινοπρακτικές συνδρομές ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων που διατίθενται στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.). Επιπλέον, υποστηρίζει την πρόσβαση σε επιλεγμένο ανοικτό επιστημονικό περιεχόμενο όπως ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά & βιβλία ανοικτής πρόσβασης & ιστοσελίδες οργανισμών. Εάν τώρα ξεκινάτε την έρευνά σας πάνω σε ένα θέμα, προτείνουμε να ξεκινήσετε, αναζητώντας ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται από τη Βιβλιοθήκη στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΟΠΑ, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ενοποιημένης αναζήτησης EBSCO Discovery Service (για απομακρυσμένη πρόσβαση εκτός των χώρων του Πανεπιστημίου, απαιτείται αυθεντικοποίηση).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις συνδρομητικές ψηφιακές πηγές, η πρόσβαση είναι εφικτή από όλους τους χώρους του ΟΠΑ μέσω των υπολογιστών που συνδέονται στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, με έλεγχο των IP διευθύνσεων. Για απομακρυσμένη πρόσβαση στις συνδρομητικές πηγές (εκτός των χώρων του Πανεπιστημίου) ή για πρόσβαση μέσω Wi-Fi σύνδεσης, απαιτείται αυθεντικοποίηση χρήστη, επομένως θα πρέπει να διαθέτετε ιδρυματικό κωδικό. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν πρόσβαση στις συνδρομητικές ψηφιακές πηγές μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο του Πανεπιστημίου, καθώς και όσοι απομακρυσμένοι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό κωδικό τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες (#$()={}:;\"'|,<>) όταν δημιουργείτε τον κωδικό πρόσβασης καθώς έχει παρατηρηθεί δυσκολία πρόσβασης στην υπηρεσία VPN εάν ο κωδικός σας περιέχει κάποιον ειδικό χαρακτήρα. Μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης εδώ (το password αλλάζει βεβαίως και για τις άλλες υπηρεσίες). Εάν δε διαθέτετε ιδρυματικό κωδικό και ανήκετε στην κοινότητα του ΟΠΑ, μάθετε πως θα αποκτήσετε, στην ενότητα "κωδικοί πρόσβασης, αυθεντικοποίηση & απομακρυσμένη πρόσβαση".

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την πολιτική χρήσης των πηγών και συμμορφώνεστε με τους κανόνες καθώς η χρήση συνδρομητικού περιεχομένου επιτρέπεται στους χρήστες που τηρούν τους όρους της άδειας χρήσης.  Απαγορεύεται αυστηρά η συστηματική αποθήκευση ολόκληρων βιβλίων ή τευχών περιοδικών.

Search EBSCO Discovery Service

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας EBSCO Discovery Service


Μάθετε περισσότερα για τις ηλεκτρονικές μας συλλογές:Πολιτική χρήσης ηλεκτρονικών πηγών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι χρήστες των ηλεκτρονικών πηγών οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών της ΒΚΠ, οι οποίοι ορίζουν ότι οι χρήστες υπηρεσιών που προσφέρονται από εξωτερικούς παρόχους αναμένεται να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες και κώδικες συμπεριφοράς που ισχύουν για τις εν λόγω υπηρεσίες. Ειδικότερα, εναπόκειται στο χρήστη της υπηρεσίας να ελέγξει τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άδειας για τη χρήση λογισμικού ή πληροφοριών και να συμμορφώνεται με αυτούς. Οι χρήστες αναμένεται επίσης να τηρούν την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την οποία θεωρείται σοβαρό αδίκημα και επιβάλλει σοβαρές κυρώσεις η αντιγραφή όλου ή σημαντικού μέρους ενός έργου πνευματικής ιδιοκτησίας. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατ' εξακολούθηση, συστηματικής αντιγραφής όλου ή σημαντικού μέρους ενός ψηφιακού έργου πνευματικής ιδιοκτησίας από τους ίδιους τους παρόχους.


Κωδικοί πρόσβασης, αυθεντικοποίηση & απομακρυσμένη πρόσβαση

Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet μέσω κάποιου  άλλου παρόχου και όχι μέσω του δικτύου ΟΠΑ (π.χ. με μη φοιτητική σύνδεση ADSL) , ή σε περίπτωση που ο υπολογιστής βρίσκεται σε οργανισμό/εταιρεία/πανεπιστήμιο εκτός ΟΠΑ τότε υπηρεσίες όπως οι βάσεις βιβλίων/περιοδικών της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ δεν σας επιτρέπουν την χρήση τους. Σε αυτή την περίπτωση, και για όσο χρόνο θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα πρέπει να συνδέετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυο του ΟΠΑ μέσω της υπηρεσίας Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου VPN (Virtual Private Network) του ΟΠΑ. Όταν ολοκληρώσετε την έρευνά σας στις βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης αποσυνδεθείτε αμέσως από την υπηρεσία VPN καθώς ενδέχεται να παρατηρήσετε μειωμένη ταχύτητα σύνδεσης στο Internet. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σύνδεσης στο δίκτυο του ΟΠΑ (Υπηρεσία VPN).

Για να έχετε δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας VPN, θα πρέπει να είστε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΟΠΑ και να έχετε αποκτήσει ιδρυματικό λογαριασμό για την πρόσβασή σας στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ΟΠΑ (e-mail, VPN, WiFi, e-Class). Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη ιδρυματικό λογαριασμό, απευθυνθείτε στο Κέντρο Δικτύων του Πανεπιστημίου (210 8203900).


Ρωτήστε μας

H ΒΚΠ διαθέτει γραφείο υποστήριξης στελεχωμένο με εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο θα σας βοηθήσει στην έρευνά σας αλλά και θα σας παρέχει υποστήριξη στη χρήση των πηγών και των συλλογών της.