Ανάκτηση/Αρχικοποίηση Κωδικού (Password Recovery/Initialization)

ΟΣΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ URegister
(ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΚΤΛ)
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ myPassword

USE myPassword Page in case you have already subscribed to URegister

Συμπληρώστε το επίθετό σας και την εξωτερική email διεύθυνσή (διεύθυνση email που έχετε σε κάποιο πάροχο εκτός Πανεπιστημίου) την οποία έχετε δηλώσει. Στην περίπτωση που θυμάστε τον κωδικό σας και απλώς θέλετε να τον αλλάξετε, προτιμείστε το https://www.aueb.gr/forms/password/.

Σύντομα θα αποσταλεί στην εξωτερική διεύθυνσή σας ένα μήνυμα με τον Όνομα Χρήστη και οδηγίες για το πώς θα αλλάξετε τον Κωδικό Πρόσβασης. Για να μπορέσετε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιέχονται στο μήνυμα αυτό, θα πρέπει να βρίσκεστε στον υπολογιστή στον οποίο βρίσκεστε και τώρα.

Please fill in your last name and your personal non-AUEB e-mail address. You will soon receive a mail in order to proceed with your password recovery. You must be at the same computer you are now.

Εξωτερικό e-mail (External e-mail address)
Επίθετο (με Ελλ. χαρακτήρες) (Last Name)