Αλλαγή κωδικού: 6-20 χαρακτήρες, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το username ή να είναι απλές γραμματοσειρές όπως το "123456" ή το "qwerty".
O κωδικός δεν μπορεί να περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες.

ΟΣΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ URegister
(ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΚΤΛ)
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ myPassword

Όνομα χρήστη (username):
Παλιός κωδικός (old password):
Νέος κωδικός (new password):
Νέος κωδικός (για επιβεβαίωση):