Διαδικασία Μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά της Επιχειρησιακής Έρευνας»

id: 
2589

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαδικασία Μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά της Επιχειρησιακής Έρευνας»

Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης μονιμοποίησης από τον κ. Ι. Μούρτο, Επίκ. Καθηγητή επί θητεία: 1010/24-8-2015

Ημερομηνία Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος με θέμα «Υποβολή αιτήματος - ερωτήματος προς την Κοσμητεία για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής μονιμοποίησης στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά της Επιχειρησιακής Έρευνας»:

1η /2015-16/1-9-2015

Ημερομηνία Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής για έγκριση της σύνθεσης επταμελούς επιτροπής Μονιμοποίησης:

1η /2015-16/8-10-2015

Ημερομηνία Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής:

2η /2015-16/12-10-2015.

ΜΕΛΗ, τακτικά και αναπληρωματικά, ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για Μονιμοποίηση σε βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά της Επιχειρησιακής Έρευνας»

Α. Τακτικά μέλη:

 1. Ιωάννου Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 2. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Ρεφενές Απόστολος, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 4. Ταραντίλης Χρήστος, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 5. Ζησιμόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών
 6. Ψαρράς Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ
 7. Paschos Vangelis, Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Paris -Dauphine

Β. Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Σπινέλλης Διομήδης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 2. Μπουρνέτας Απόστολος, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών
 3. Δαρζέντας Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 4. Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 5. Μυγδαλάς Αθανάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ
 6. Χούσος Ευθύμιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.
 7. Pardalos Panos, Καθηγητής του University of Florida

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό Προέδρου Επταμελούς και δύο αξιολογητών: 23-10-2015

Πρόεδρος της Επταμελούς Επιτροπής: κ. Χρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για τη Μονιμοποίηση του κ. Ι. Μούρτου: 22-10-2015

Αριθμός παρόντων μελών Επταμελούς Επιτροπής: 5

Αριθμός απόντων μελών Επταμελούς Επιτροπής: 2

Σύνολο θετικών ψήφων: 5

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΝΑΝΣΥ ΠΟΥΛΟΥΔΗ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Last updated: 9 November 2018