Συγγράμματα

Το Τμήμα Δημοσιευμάτων υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων - Σημειώσεων. Στους προπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία και άλλα βοηθήματα όπως Φάκελοι, Σημειώσεις, τα οποία προμηθεύονται από τη "Βιβλιοδιανομή" του Πανεπιστημίου.

Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, το ΟΠΑ διανέμει όλες τις προπτυχιακές εκδόσεις του, στον νέο ειδικό χώρο "Βιβλιοδιανομή" (Αντωνιάδου και Πατησίων γωνία).

Υπάρχει ειδική προθήκη με διάφορες ενημερώσεις για τους φοιτητές έξω από το χώρο της "Βιβλιοδιανομής".

Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται βιβλία Ελευθέρου Εμπορίου από τα σημεία Διανομής των εκδοτών που έχουν επιλέξει.
 

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 9.00 - 13.00

Τηλέφωνο: +30 210 8203 745

Email: vivliodianomi@aueb.gr

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες με τα συγγράμματα κάθε Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

  1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
  2. Οικονομικής Επιστήμης
  3. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  4. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  6. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
  7. Πληροφορικής
  8. Στατιστικής

 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009

Last updated: 26 March 2024