ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+

(ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν, καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που ακολουθεί επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και την πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η αίτηση και η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πραγματοποιείται MONO ηλεκτρονικά.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων - Περίοδος υλοποίησης

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λαμβάνει παράταση

από 15 Ιανουαρίου 2024 έως 20 Μαρτίου 2024

 

Για την αίτηση ακολουθείστε το παρακάτω link:

https://www.aueb.gr/en/erasmus/work-placement

 

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους και να έχουν βρει εταιρεία στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο να έχει βρει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια φορέα απασχόλησης κατά τη διάρκεια υποβολής της παρούσας αίτησης.

 

Προσοχή: Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/7/2025 και κατ’ ελάχιστο να έχει δίμηνη διάρκεια. Για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα προτείνεται τρίμηνη διάρκεια που αποτελεί και τη μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης πρακτικής.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει τρίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/05/2025, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει δίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/06/2025, κοκ.

 

Μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής

Τα μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής, παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 

Διαδικασία αίτησης

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.

 

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για δίμηνη/τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Εrasmus+ πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

 

Οι φοιτητές με την εύρεση του φορέα απασχόλησης στο εξωτερικό οφείλουν να έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ (κυρία Ντέλιου Κλεοπάτρα στο erasmusmobility@aueb.gr) για την ενημέρωσή τους σχετικά με το έντυπο της Συμφωνίας Μάθησης (learning agreement) που απαιτείται να συμπληρωθεί από τον ακαδημαϊκό τους συντονιστή αλλά και για να ενημερωθούν αναφορικά με τα υπόλοιπα έντυπα που απαιτούνται για τη λήψη της υποτροφίας Εrasmus.

Σε δεύτερο χρόνο και αφού ενημερωθούν από το γραφείο Erasmus θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+ του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής που θα επιλέξουν.

 

Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι να διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι τη φοιτητική ιδιότητα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ενώ βασικό κριτήριο επιλογής αποτελεί η εύρεση του φορέα απασχόλησης στο διάστημα που θα σας δοθεί με την λήξη του διαστήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Τα κριτήρια επιλογής από τους φορείς του εξωτερικού είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση και η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό της χώρας υποδοχής αλλά και η έγκαιρη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Χρήσιμες δεδομένα για τους φορείς της Ε.Ε (που ΔΕΝ είναι επιλέξιμοι προς μετακίνηση) μπορείτε να βρείτε στο link: https://www.aueb.gr/el/erasmus/omilos/content/epileximes-hores-foreis-kai-hrimatodotisi

 

 

Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ (αφού έχει επιλεγεί ο φοιτητής και έχει βρει φορέα απασχόλησης)

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βασική προυπόθεση, μετά την εύρεση φορέα, αποτελεί 1. Η άμεση επικοινωνία με το γραφείο Erasmus για ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα 2. Η έγκαιρη αποστολή όλων των παρακάτω εγγράφων δηλαδή σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της κινητικότητας. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει έγκαιρα με το Γραφείο Erasmus+ (σχετικά με την πορεία εύρεσης του φορέα απασχόλησης), προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τα παρακάτω, αφού έχουν επιλεγεί και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας.

Ενημερώσεις για κινητικότητες τελευταίας στιγμής δεν γίνονται δεκτές καθώς απαιτείται ένα διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός για την προετοιμασία των επιμέρους εγγράφων που τεκμηριώνουν την πρακτική άσκηση Erasmus+

 

 1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (έγγραφο ΙΚΥ).
 2. Έντυπο (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships).
 3. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή ιδιωτικού ασφαλιστηρίου (και απόδειξης εξόφλησης αυτού) το οποίο να παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ενώ θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος της πρακτικής άσκησης.
 4. Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (κάλυψη και για περίπτωση εργατικού ατυχήματος), β) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες διάστημα της πρακτικής άσκησης και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας στο οποίο ο μετακινούμενος είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (αν όχι ο μοναδικός δικαιούχος) κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας (για αποφυγή κρατήσεως προμήθειας).
 7. Φωτοτυπία πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν είναι πολίτες της Ε.Ε., θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εργασίας εντός της Ε.Ε. (που αποδεικνύεται με τη σχετική βίζα στο διαβατήριό τους).

 

 

 

Υπεύθυνοι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus+  Τμημάτων

 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 • κα Μήλλιου Χρυσοβαλάντου Βασιλική, Καθηγήτρια (cmilliou@aueb.gr  | 210 8203380)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Δήμητρα Αποστολοπούλου – Γραμματεία ΔΕΟΣ (dimitra@aueb.gr , | 210 8203 425)

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Εαρινό Εξάμηνο 2023-24: Ακαδημαϊκός Συντονιστής: Φάμπιο Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής (fantoniou@aueb.gr , |210 8203580)

Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25: Ακαδημαϊκός Συντονιστής: Πέτρος Βαρθαλίτης, Επίκουρος Καθηγητής,  ( pvarthalitis@aueb.gr, |210 8203340)

Υποστήριξη - Διαχείριση:   κα Αναστασία Μουρίκη (oth.mouriki@aueb.gr , |  210 8203 319)

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • κα Ειρήνη Βουδούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( ivoudour@aueb.gr, |210-8203 559)
 • κ. Δημήτρης Ζήσης, Επίκουρος Καθηγητής (dzisis@aueb.gr)
 • κ.Κλας Έρικ Σόντερκβιστ, Αναπληρωτής Καθηγητής( soderq@aueb.gr, | 210-8203 679)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Καλλιόπη Βουρλούμη ( kvourloumi@aueb.gr  , |210 8203 139)

 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • κ. Παναγιώτης Σαραντόπουλος , Επίκουρος Καθηγητής( p.sarantopoulos@aueb.gr)
 • κ. Χατζοπούλου Έλενα, Επίκουρη Καθηγήτρια (elenachatz@aueb.gr)
 • κ. Ιωάννης Βεργινάδης, Επίκουρος Καθηγητής ( jverg@aueb.gr, |210-8203 586)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Βασιλική Παπαβασιλείου (vikipap@aueb.gr, |210 8203 147)

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • κ .Ευθύμιος Δεμοιράκος, Επίκουρος Καθηγητής (demirakos@aueb.gr |210-8203 442 )
 • κ. Γεώργιος Χαλαμανδάρης, Επίκουρος Καθηγητής ( gchalamandar@aueb.gr  |210-8203392)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κ. Τσαμαντάκης Ιωάννης, ( tsam@aueb.gr | 210 8203 497)

 

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Κινητικότητα για Σπουδές:

 • κ. Χαράλαμπος Σαριδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (saridakis@aueb.gr | 210 - 8203 746)
 • κ. Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής (drosos@aueb.gr | 210 8203 468)

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση:

 • κα Ειρήνη Νικάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( nikandr@aueb.gr | 210 8203 444)

Υποστήριξη - Διαχείριση: κα Δήμητρα Χατζηδημητρίου (dmc@aueb.gr | 210 8203 102)

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τμήμα  Πληροφορικής

 • κα Ευγενία Φουστούκου Επίκουρη Καθηγήτρια( eugenie@aueb.gr,  |  210-8203 577)
 • κ. Σπύρος Βούλγαρης, Επίκουρος Καθηγητής, (voulgaris@aueb.gr | 210 8203 404)

 Υποστήριξη - Διαχείριση: κ Μάρκος Γαδ  (marg@aueb.gr | 210 8203 315)

 

Τμήμα Στατιστικής

 • κ.Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής  (papastamoulis@aueb.gr I 210-8203454 )

 • κα Λειβαδά Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια (livada@aueb.gr  Ι210-8203521)

 Υποστήριξη - Διαχείριση: κα Σοφία Αναστασίου  (sofiaana@aueb.gr | 210 8203 113)

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ