Ιστορική Αναδρομή

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η ίδρυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) προέκυψε ως ιστορική αναγκαιότητα των συντελούμενων στη χώρα οικονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού. Από την ίδρυσή του μέχρι και τις μέρες μας, η πορεία του ΟΠΑ χαρακτηρίζεται από μία διαρκή προσπάθεια παρακολούθησης των πολύπλευρων εξελίξεων της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας. Η προσαρμοστικότητα και ο δυναμισμός που αυτό επέδειξε, βοήθησαν, ώστε να εξελιχθεί από μία Σχολή Κλασσικών Οικονομικών και Εμπορικών Σπουδών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα οικονομικο-τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη των Κλασικών Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά επεκτείνεται και στις σύγχρονες επιστήμες των Αποφάσεων και της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενσωμάτωση των ποσοτικών μεθόδων και των νέων τεχνολογιών. Σήμερα, το ΟΠΑ είναι ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στην Ευρώπη  και παράλληλα συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο.


 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ιστορικά, η πορεία του Ιδρύματος χρονολογείται από το 1903, όταν ο μεγάλος εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής δώρισε το ποσό των 250.000 χρυσών δραχμών με σκοπό την ίδρυση στην Αθήνα της "Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακαδημίας".  

Με στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση του αναγνώστη, η ιστορία του Πανεπιστημίου θα μπορούσε να διακριθεί σε τέσσερις περιόδους:

α) από το 1919 έως το 1955,
β) από το 1955 έως το 1974,
γ) από το 1974 έως το 1990 και
δ) από το 1990 έως σήμερα.

 

Επετειακή ιστοσελίδα  www.aueb.gr/100
 

Χρονολόγιο - Οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορίας του ΟΠΑ
 

100 χρόνια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Επετειακό βίντεο 

 


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 100 Χρόνια Ιστορίας 1920-2020

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εξακολουθεί να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που παρακολουθεί στενά τις σύγχρονες εξελίξεις και προσαρμόζεται με επιτυχία στις εκάστοτε ανάγκες, δικαιώνοντας την ιστορική πορεία του.

 

 

Last updated: 22 September 2022