Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021 - 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΑΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Από 30/12/2021 έως και 17/01/2022 στις 14.00μμ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Καλοκαιρινής Περιόδου που θα υλοποιηθεί μέσω του ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου προγράμματος θα υπάρχει νέα περίοδος αιτήσεων τον Απρίλιο.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες να λάβουν υπ’ όψιν τα εξής :

  1. Να ενημερωθούν για τις «Προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα» καθώς και από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» για γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
  2. ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.
  3. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες εάν δεν έχουν Βιογραφικό Σημείωμα ή θέλουν να το βελτιώσουν μπορούν να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο Προετοιμασίας για την πρακτική άσκηση. Δείτε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση και την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής.
  4. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης ορίζεται από αρχές Μαρτίου μετά από συνεννόηση με το γραφείο πρακτικής άσκησης.
  5. Οι διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για το Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2021-2022 ανά τμήμα είναι:

 

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΣΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

22

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

16

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

38

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓK ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

19

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

50

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

7

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

179

 

 

  1. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τους όρους συμμετοχής που έχει θέσει κάθε Τμήμα.

 

Μετά τη λήξη της περιόδου των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε Τμήματος, ακολουθεί περίοδος ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών και στη συνέχεια αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα. Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στον κεντρικό ιστότοπο πρακτικής άσκησης ΟΠΑ για την περίοδο των ενστάσεων. Μέχρι να αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα οι αιτήσεις των φοιτητών/τριων θα είναι σε κατάσταση αναμονής (pending).

 

Τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) ανακοινώνονται στον κεντρικό ιστότοπο πρακτικής άσκησης ΟΠΑ και στους επιμέρους ιστότοπους των Τμημάτων.

 

Έπειτα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά αποδεκτές στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ από το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πορεία της αίτησής τους (αποδοχή ή απόρριψη).

 

Οι επιλαχόντες με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, έχουν εναλλακτικά δυνατότητα συμμετοχής μέσω του Ιδιωτικού Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος (η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία.)

 

  1. Όσοι φοιτητές έχουν ήδη έρθει σε επαφή με εταιρεία της επιλογής τους, στην οποία επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, χρειάζεται να ενημερώσουν το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ, αφού γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

 

  • Όσοι φοιτητές δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν και δεν έχουν αριθμό μητρώου ΙΚΑ, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρακάτω οδηγό:

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΜΑ ΙΚΑ

 

ΩΡΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 11.00 ΜΕ 15.00 (Κατόπιν ραντεβού)

 

ID: 
3280
Attached files:: 

Last updated: 30 December 2021