Υποβολή αιτήσεων για διακοπή σπουδών

   Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στην Κοσμητεία της Σχολής τους, τις ημέρες και ώρες υποδοχής.

Για το τρέχον εξάμηνο, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου 2019, θα συμπεριληφθεί στη διακοπή σπουδών και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η διακοπή σπουδών θα αφορά στο αμέσως επόμενο εξάμηνο.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ID: 
1937

Last updated: 22 October 2019