Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

Ημερομηνία: Τρίτη 18/12/2018

Εκδήλωση: Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

Διοργανωτής: ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη

Ώρα Έναρξης: 18:00

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών

ID: 
1389

Last updated: 3 December 2018