Αίτηση χορήγησης πτυχίου φοιτητών Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πτυχίου

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι πτυχιούχοι περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 τις ημέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00 / Παρασκευή 11:00-13:00).

 

Από τη Γραμματεία

ID: 
1327

Last updated: 7 November 2018