Αίτηση ορκωμοσίας φοιτητών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Oι πτυχιούχοι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018, που δεν έχουν ήδη υποβάλλει Αίτηση Ορκωμοσίας, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα, Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00), προκειμένου να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

-Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
-Παράβολο 15 ευρώ, το οποίο εκδίδεται από το Λογιστήριο του ΟΠΑ
-Βιβλιάριο Υγείας Ο.Π.Α. (στην περίπτωση που υπάρχει)

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΛΟΧΡΗ
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018   

ID: 
1277

Last updated: 19 October 2018