Κατάθεση δικαιολογητικών για την ταυτοπροσωπία των ηλεκτρονικά εγγραφέντων πρωτοετών φοιτητών

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ

ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2018 που ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (https://eregister.it.minedu.gov.gr), προκειμένου να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καλούνται να προσέλθουν στο ΟΠΑ με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για να καταθέσουν Αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τρίτη 25/09/2018 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου (κεντρικό κτήριο, πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος)

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τρίτη 25/09/2018 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου (κεντρικό κτήριο, πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος)

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Τρίτη 25/09/2018 και ώρα 13:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου (κεντρικό κτήριο, πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος)

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου (κεντρικό κτήριο, πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος)

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου (κεντρικό κτήριο, πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 13:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου (κεντρικό κτήριο, πτέρυγα Αντωνιάδου, 1ος όροφος)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Δεριγνύ (κεντρικό κτήριο, πτέρυγα Δεριγνύ, 1ος όροφος)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πέμπτη 27/09/2018 και ώρα 11:00 - Αμφιθέατρο Δεριγνύ (κεντρικό κτήριο, πτέρυγα Δεριγνύ, 1ος όροφος)

 

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων πατήστε ΕΔΩ

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
  • Τρεις (3) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο.
  • Βεβαίωση από ΚΕΠ, σε περίπτωση που έχει γίνει διόρθωση και ενημέρωση λανθασμένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Η προσκόμιση της αίτησης και των συνημμένων αυτής μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας των επιτυχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων τις ημέρες και τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω για κάθε Τμήμα, θα πρέπει η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με τα συνημμένα να προσκομιστεί στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00 μέχρι και την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

Αν είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με τα συνημμένα μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με ταχυδρομική αποστολή πατήστε ΕΔΩ

 

Σημείωση:

Πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης - δωρεάν στέγασης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

ΣΙΤΙΣΗ:  https://www.aueb.gr/el/node/336

ΣΤΕΓΑΣΗ: https://www.aueb.gr/el/node/335


 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
1181

Last updated: 18 September 2018