Διακήρυξη Νο 181/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για «Αντικατάσταση ψευδοροφών με νέες μεταλλικές σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 21/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 20/06/2018, ημέρα Τετάρτη, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 2:00 μμ.

ID: 
1025

Last updated: 7 June 2018