Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Erasmus+ - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

 
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+  Κινητικότητα για Σπουδές κατά  το ακαδ. έτος 2018-2019, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στο http://www2.aueb.gr/app/bape/   (23/2 έως 6/3/2018) και να  καταθέσουν στο Γραφείο ERASMUS ( Βασιλική Παπαβασιλείου) το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 6  Μαρτίου 2018 καθημερινά και  ώρες 12:00-14:00  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Έντυπο αίτησης (όπως εκτυπώνεται στο τέλος της ηλεκτρονικής καταχώρησης) υπογεγραμμένο.
     ΠΡΟΣΟΧΗ την αίτηση θα την υποβάλετε ηλεκτρονικά και θα την τυπώσετε.
  • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
  • Φόρμα αντιστοίχησης μαθημάτων
  • Learning agreement

ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν κάνει την απαραίτητη προεργασία όσον αφορά στην αντιστοίχιση μόνο της πρώτης επιλογής.
Τη φόρμα αντιστοίχισης μαθημάτων και το Learning agreement θα τα βρείτε στο https://www.dept.aueb.gr/el/ode/content/erasmus-registration-requirements-outgoing-students
 
Τη λίστα με τα συνεργαζόμενα  πανεπιστήμια του τμήματος ΟΔΕ καθώς και οδηγίες για την αντιστοίχιση μαθημάτων θα βρείτε στο https://www.dept.aueb.gr/el/ode/content/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-erasmus
 
Οι  φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να  συναντήσουν τους  ακαδημαϊκούς συντονιστές του τμήματος ανάλογα με τη χώρα της πρώτης τους προτίμησης ως ακολούθως: 
 
Για τις χώρες:  ΑUSTRIA  έως ΙCELAND
κ. Δημήτρη ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ, Επικ. Καθηγητής , dmanolop@aueb.gr,  κτήριο Αντωνιάδου, 4ος όροφος

  • Τετάρτη 13:00-14:00 και Πέμπτη 15:00-16:00

 
Για τις χώρες:  IRELAND έως UNITED KINGDOM
κ. Κωνσταντίνος Kασιματης, Αναπλ. Καθηγητής ,  kkassima@aueb.gr,  κτήριο Τροίας, 5ος όροφος, γραφείο 512

  • Πέμπτη 13:30-15:30

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

 
                                                                                               

                   Γραφείο ERASMUS
    Αθήνα, 23/02/2018
 
ID: 
746

Last updated: 23 February 2018