Οικονομικοί Απολογισμοί ΠΜΣ

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 37 (παρ. 6) του Ν. 4485/2017 αναρτώνται οι απολογισμοί ε­σό­δων-εξόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ που λειτούργησαν μέχρι 31/08/2018, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα ΠΜΣ και του αριθμού των αμοιβόμενων διδασκόντων.
 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών
Οικονομικοί Απολογισμοί ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά
Ύψος τελών φοίτησης (δίδακτρα) και πλήθος αμειβόμενων διδασκόντων ανά σειρά των ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά
 
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικοί Απολογισμοί ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά
Ύψος τελών φοίτησης (δίδακτρα) και πλήθος αμειβόμενων διδασκόντων ανά σειρά των ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά
 
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Οικονομικοί Απολογισμοί ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά
Ύψος τελών φοίτησης (δίδακτρα) και πλήθος αμειβόμενων διδασκόντων ανά σειρά των ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και μετά

Last updated: 7 April 2022