Διακήρυξη Νο 171/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για  «επέκταση βασικών υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών του ιδρύματος»

Διακήρυξη Νο 171/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για  «επέκταση βασικών υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών του ιδρύματος».

 

Ημερομηνία διαγωνισμού: 14/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραληφθούν μέχρι τις 13/11/2017, ημέρα Δευτέρα, από το πρωτόκολλο μέχρι τις 14:00 .
ID: 
485

Last updated: 2 November 2017