Υποβολή αίτησης χορήγησης πτυχίου των φοιτητών του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ANAKOINΩΣΗ
 

 
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2017, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης το αργότερο έως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, ημέρες και ώρες υποδοχής (Δευτέρα και Τετάρτη 12.00μ.μ –14.00 μ.μ., Παρασκευή 11.00 π.μ-13.00 μ.μ.).
 
 
 
                                                                                                          

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 
 

ID: 
434

Last updated: 9 October 2017