Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 από 4 έως 13 Οκτωβρίου 2017

   Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017

 
 

Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 από 4 έως 13 Οκτωβρίου 2017
 
Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματός τους, από 4 έως 13 Οκτωβρίου 2017, τις ημέρες και ώρες που δέχονται οι Γραμματείες, δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00 – 14:00 και Παρασκευή 11:00 – 13:00.

 

Μαζί με την αίτηση εγγραφής τους οι επιτυχόντες υποβάλλουν: 
  • Τρεις (3) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας
  • Τα λοιπά δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην κάτωθι σχετική εγκύκλιο.

 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ID: 
421

Last updated: 4 October 2017