Υποβολή αίτησης Ορκωμοσίας των φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους τον Ιούνιο 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017, να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017.
 

Με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να  προσκομίσουν :

  1. ακαδημαϊκή ταυτότητα,
  2. φοιτητικό βιβλιάριο υγείας, εφόσον έχει εκδοθεί
  3. βεβαίωση βιβλιοθήκης
  4. παράβολο των 15 ευρώ από το ταμείο του Πανεπιστημίου.

 
 

Από τη Γραμματεία
Αθήνα, 29/8/2017

 
 

ID: 
349

Last updated: 29 August 2017