Υποβολή Αιτήσεων για Διακοπή Σπουδών

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής τους, τις ημέρες και ώρες υποδοχής.

Εάν η αίτηση υποβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου, ήτοι εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης που αναφέρεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου, δύναται να συμπεριληφθεί στη διακοπή σπουδών και το εξάμηνο υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η διακοπή σπουδών θα αφορά το αμέσως επόμενο εξάμηνο.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
103

Last updated: 14 March 2017