Διαδικτυακή εκδήλωση «Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες & η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ» για τους πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες

 

Διαδικτυακή εκδήλωση «Οι Ψηφιακές Υπηρεσίες & η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ» για τους πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες

      Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης ΟΠΑ, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams

Τρίτη 17.10.2023 16.00-17.00

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο