Υποστήριξη Ψηφιακών Υπηρεσιών

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα σε κάποια ψηφιακή υπηρεσία, συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να απευθυνθείτε στην κατάλληλη ομάδα υποστήριξης:

 

Δίκτυο δεδομένων (σύνδεση στο Internet)

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Θέματα ασφάλειας Η/Υ και δικτύων

 cert@aueb.gr ή abuse@aueb.gr

Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (e-class)

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία αλλαγή/προσθήκη/διαγραφή στοιχείων (e-grammateia)

 Η αντίστοιχη Γραμματεία

Προβλήματα συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Προπτυχιακών (e-grammateia)

 Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων / 2108203221,458,578 / ismc@aueb.gr

Προβλήματα συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Μεταπτυχιακών (e-grammateia)

 Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων / 2108203624gradedpro@aueb.gr

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Ασύρματο Δίκτυο WiFi (eduroam)

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Εικονικό Δίκτυο (VPN)

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Κεντρικοί Ιστότοποι www.aueb.gr και www.dept.aueb.gr (περιεχόμενο)

 webmaster@aueb.gr

Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων (Microsoft Teams)

 2108203558,560,349 / msteams@aueb.gr

Υπηρεσίες Office 365

 2108203900 / office365@aueb.gr

Τηλεφωνικό δίκτυο

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Υπηρεσία Nέφους (Cloud)

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Σύστημα Δελτίων (Ticketing)

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Σελίδες χρηστών (user pages)

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης Α41

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / noc@helpdesk.aueb.gr

Υπηρεσία τηλεδιάσκεψης (e:Presence)

 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων / 2108203900 / epresence@helpdesk.aueb.gr

Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού αλλαγή/προσθήκη/διαγραφή στοιχείων (HRMS)

 Διεύθυνση Διοικητικού

Προβλήματα συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (HRMS)

 Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων / 2108203135,456 / ismc@aueb.gr

Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων (Papyros)

 Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων / 2108203456 / ismc@aueb.gr

Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων (OTS)

 Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων / 2108203456 / ismc@aueb.gr

Σύστημα Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων (LimeSurvey) limesurvey@aueb.gr

Προβλήματα και Ρυθμίσεις Η/Υ, Εκτυπωτών κτλ χρηστών

 Κέντρο Υπολογιστών / 2108203556,326,376 / techsupport@aueb.gr

Εργαστήρια Κέντρου Υπολογιστών

 Κέντρο Υπολογιστών / 2108203324,558,560 / compcenter@aueb.gr

Λογισμικό Antivirus

 Κέντρο Υπολογιστών / 2108203328,326,376 / antivirus@aueb.gr

Βιντεοπροβολείς αιθουσών

 Κέντρο Υπολογιστών / 2108203324,326,560 / projectors@aueb.gr

Λογισμικό SPSS

 Κέντρο Υπολογιστών / 2108203376,326,556 / techsupport@aueb.gr

Εξωτερικές υπηρεσίες (Evdoxos, Ακαδημαϊκή ταυτότητα, Opendelos, Apella, κτλ)

Επικοινωνήστε με την αντίστοιχη υποστήριξη, την οποία θα βρείτε στον ιστότοπο της κάθε υπηρεσίας

Στην περίπτωση που στην παραπάνω λίστα δεν βρίσκετε την περίπτωση που αντιστοιχεί στο θέμα που αντιμετωπίζετε σε κάποια ψηφιακή υπηρεσία και μόνο, επικοινωνήστε με το support@aueb.gr.

 

Τελευταία ενημέρωση: 03-07-2024