Ανακοινώσεις

Εκλογές Πρύτανη

23-07-2020 id:: 2446
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Πρυτανικών Εκλογών 23ης Ιουλίου 2020 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
10-07-2020 id:: 2417

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

01-07-2020 id:: 2392

Υποβληθείσες υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του ΟΠΑ

24-06-2020 id:: 2377

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του ΟΠΑ (10η/24.6.2020 συνεδρίαση Συγκλήτου)