Ανακοινώσεις

Εκλογές Κοσμητόρων

13-06-2024 id:: 4381

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του/της Κοσμήτορος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

30-04-2024 id:: 4341

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του/της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

30-04-2024 id:: 4340

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του/της Κοσμήτορος της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

30-04-2024 id:: 4339

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το αξίωμα του/της Κοσμήτορος της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

18-06-2021 id:: 3048

Aποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

18-06-2021 id:: 3047

Aποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

18-06-2021 id:: 3046

Aποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

18-06-2021 id:: 3044

Πρακτικό εκλογής του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

15-06-2021 id:: 3042

Ανακήρυξη υποψηφίου για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

11-06-2021 id:: 3028

Πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2021

11-06-2021 id:: 3027

Ορισμός πενταμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

11-06-2021 id:: 3026

Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

27-05-2021 id:: 2990

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 πμ έως και 3.00 μμ. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 8η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μμ., στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

25-05-2021 id:: 2983

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 πμ έως και 3.00 μμ.  Υποψηφιότητες για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 8η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μμ. στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου. 

25-05-2021 id:: 2982

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 πμ έως και 3.00 μμ. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του/της Κοσμήτορα υποβάλλονται έως και την 8η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μμ. στη Γραμματεία της Κοσμητείας μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου. 

Δείτε εδώ το αρχείο παλαιότερων ανακοινώσεων σχετικά με εκλογές Κοσμητόρων