Διατύπωση γνώμης εκ μέρους των εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα προσόντα των αποφοίτων και την ποιότητα των ΠΠΣ του ΟΠΑ

Περιβάλλον Εργασίας

Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης

 

Αποτελέσματα Έρευνας

Πρωτοετών Φοιτητών

Εκθέσεις Πιστοποίησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σύστημα
Διαχείρισης Δεδομένων Ποιότητας των ΑΕΙ

Σύνδεση

Πληροφοριακό Σύστημα
Ερευνητικού & Διδακτικού
έργου

Σύνδεση

Καλώς Ήλθατε στον Δικτυακό Τόπο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ

Ο δικτυακός τόπος της ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που έχει ως στόχο να ενημερώσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά με τις ακολουθούμενες Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης που έχει υιοθετήσει το Ίδρυμα.

Αναλυτικότερα, στον δικτυακό τόπο της ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ αναρτώνται τα πορίσματα από τη Διαδικασία Αξιολόγησης των Τμημάτων και του Ιδρύματος (εσωτερικές και εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης). Επίσης, παρουσιάζεται το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΟΠΑ και οδηγίες σχετικά με τις ακολουθούμενες διαδικασίες.

Στόχος είναι να υπάρξει ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να αναπτυχθεί η απαραίτητη συμμετοχή και «κουλτούρα ποιότητας» στο Ίδρυμα.

Νέα

Διεθνής Παρουσία του ΟΠΑ