Υπηρεσία Microsoft Teams

Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κατ΄ εφαρμογή της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου, έχει ήδη εκκινήσει από τις 18 Μαρτίου η εξ' αποστάσεως διδασκαλία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Οδηγίες για την εφαρμογή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης:

  1. Αναλυτικός Οδηγός Σύνδεσης στο Teams για φοιτητές (PDF)
  2. Ζωντανή Μετάδοση Διαλέξεων, Αναλυτικές Οδηγίες Σύνδεσης και Λειτουργίας για διδάσκοντες (PDF)
  3. Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις FAQ

Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2024