Ολοκλήρωση Β΄ Ενότητας Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες

Ολοκλήρωση Β΄ Ενότητας Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Βιβλιοθήκης για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/φοιτήτριες

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής Ακαδημαϊκών Εργασιών»

Πέμπτη, 28.11.2023, 10.30-12.00 / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ μέσω MS TEAMS

                Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο