Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν πλέον να κάνουν την προεγγραφή τους ηλεκτρονικά για να έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται έντυπο υλικό.

Για να συμπληρώσετε την φόρμα προεγγραφής πατήστε το εικονίδιο

ή από τη σελίδα του AUEB-OPAC, επιλέξτε «Εγγραφή νέου μέλους βιβλιοθήκης»

Αρχικά τα δικαιώματα είναι περιορισμένα και θα ενεργοποιηθούν πλήρως με την επίδειξη της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας στο Αναγνωστήριο του κεντρικού κτηρίου.