Φωτοτύπηση – Εκτύπωση

Φωτοαντιγραφή

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει για την εξυπηρέτηση των χρηστών της, δύο φωτοαντιγραφικά μηχανήματα για την φωτοτύπηση του έντυπου υλικού. Τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα βρίσκονται στο Τμήμα Περιοδικών και στο Αναγνωστήριο της ΒΚΠ.
 
Τα μηχανήματα λειτουργούν με χρήση ειδικών μαγνητικών καρτών των 68 φωτοαντιγράφων, οι οποίες κοστίζουν 2 (δύο) ευρώ. Η προμήθεια των καρτών γίνεται από το γραφείο δανεισμού του Αναγνωστηρίου και από το Τμήμα Περιοδικών της ΒΚΠ.
 
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων της Βιβλιοθήκης για την φωτοτύπηση υλικού που δεν ανήκει στις συλλογές της, όπως προσωπικές σημειώσεις, κ.ά.
 

Εκτύπωση

Οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν άρθρα ή επιστημονικές πληροφορίες από τις ηλεκτρονικές συλλογές της βιβλιοθήκης κάνοντας χρήση των διαθέσιμων εκτυπωτών που υπάρχουν στους χώρους της ΒΚΠ. Δεν επιτρέπεται η εκτύπωση προσωπικών εργασιών ή άλλου υλικού του διαδικτύου μη επιστημονικού περιεχομένου από τους εκτυπωτές της βιβλιοθήκης. Η χρήση των εκτυπωτικών μηχανημάτων διέπεται από τον Κανονισμό Χρήσης του Κοινόχρηστου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της ΒΚΠ.
 
Για κάθε χρήστη, παρέχονται δωρεάν οι πρώτες 10 εκτυπωμένες σελίδες. Κάθε επιπλέον εκτυπωμένη σελίδα χρεώνεται με το ποσό των 0,03 ευρώ. Η εξόφληση του κόστους των εκτυπώσεων γίνεται με την παραλαβή των εκτυπώσεων από τον αρμόδιο υπάλληλο στο γραφείο δανεισμού του Αναγνωστηρίου ή στο Τμήμα Περιοδικών.
 
Τέλος, υπενθυμίζουμε στους χρήστες της ΒΚΠ ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα (Ν.2121/93 και τροποποιήσεις) απαγορεύεται αυστηρά η φωτοτύπηση, φωτογράφιση ή σάρωση εκτεταμένων αποσπασμάτων του έντυπου υλικού. Επιτρέπεται μόνο η αντιγραφή μικρού μέρους ενός έργου για καθαρά ιδιωτική χρήση του ατόμου που εκτελεί την αντιγραφή. Οι εκτελούντες τη φωτοτύπηση, φωτογράφιση ή σάρωση είναι απολύτως υπεύθυνοι για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και η παράβασή της προβλέπει σοβαρότατες κυρώσεις για τους παραβάτες.