Ιδρυματικό Αποθετήριο - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη : "Πυξίδα"

Η Πυξίδα είναι η ψηφιακή πλατφόρμα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΟΠΑ. Διέπεται από τις αρχές ανοικτής πρόσβασης και σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό:

 • τη συγκέντρωση, διαφύλαξη και διάδοση σε ψηφιακή μορφή του παραγόμενου πνευματικού έργου του Ιδρύματος και
 • την καταγραφή της ιστορίας, της εξέλιξης και της αριστείας του ΟΠΑ στους επιστημονικούς τομείς που καλλιεργεί.
 •  


Η ΠΥΞΙΔΑ είναι οργανωμένη σε τρεις ψηφιακές συλλογές:

 • Ακαδημαϊκό Αποθετήριο
  Στο Ακαδημαϊκό Αποθετήριο του ΟΠΑ συγκεντρώνεται η πλούσια επιστημονική, εκπαιδευτική και ερευνητική παραγωγή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών αυτόματης απόθεσης ψηφιακού υλικού από τα ίδια τα μέλη της κοινότητας του ΟΠΑ, το Ακαδημαϊκό Αποθετήριο φιλοδοξεί να προσφέρει στην ακαδημαϊκή και ευρύτερη κοινότητα την έγκριτη επιστημονική και ερευνητική γνώση που παράγεται στο Πανεπιστήμιο. Στις συλλογές αυτής της ενότητας μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε διπλωματικές εργασίες & διδακτορικές διατριβές, καθώς και άλλο επιστημονικό υλικό που παράγεται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
 • Ψηφιακές Συλλογές Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
  Στις ψηφιακές συλλογές Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών συγκεντρώνεται παλαιό και σπάνιο υλικό που η βιβλιοθήκη διαθέτει στις συλλογές της σε έντυπη μορφή όπως παλαιά συγγράμματα και διδακτικά εγχειρίδια της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών των πρώτων δεκαετιών του εικοστού αιώνα καθώς και σπάνιες μονογραφίες που αποτελούν αποκτήματα της Βιβλιοθήκης ΟΠΑ, της παλαιότερης οικονομικής βιβλιοθήκης της χώρας. Στις συλλογές αυτής της ενότητας περιλαμβάνεται επίσης αποδελτιωμένο το εγνωσμένης ιστορικής αξίας «Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» του Δ. Καλιτσουνάκη, το οποίο περιέχει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου της πεντηκονταετίας 1921-1971.
 • Ιστορικό Αρχείο ΟΠΑ
  Στο "Ιστορικό Αρχείο ΟΠΑ" συγκεντρώνονται οι επετηρίδες, οι οδηγοί σπουδών και άλλα ενημερωτικά έντυπα και εκδόσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα τμήμα του πλούσιου αρχειακού και φωτογραφικού υλικού του Πανεπιστημίου. Πρόκειται για τεκμήρια που αφενός αποτυπώνουν την εξέλιξη του Πανεπιστημίου και την πολυσχιδή επιστημονική του δραστηριότητα κατά την πρώτη εκατονταετία της ιστορίας του και αφετέρου διασώζουν το συσσωρευμένο πλούτο των 100 αυτών χρόνων στην αφετηρία της επόμενης εκατονταετίας του Ιδρύματος.
 •  

Πολιτικές και οδηγοί χρήσης

Διαβάστε περισσότερα για τις πολιτικές της Πυξίδας στο κείμενο Πολιτικές Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΟΠΑ όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στις 18.5.2017, καθώς και τη διαδικασία κατάθεσης εργασιών του ΟΠΑ που παράγονται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, επιλέγοντας μία από τις τυποποιημένες άδειες πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons, οι οποίες επιτρέπουν στους δημιουργούς να διανέμουν το έργο τους ελεύθερα στο κοινό υπό όρους.

Ένας απλός οδηγός για τις άδειες Creative Commons
Πως να επιλέξετε την κατάλληλη άδεια Creative Commons

 

Γραφείο Υποστήριξης Πυξίδας

H Βιβλιοθήκη ΟΠΑ διαθέτει γραφείο υποστήριξης για την επικοινωνία των χρηστών της Πυξίδας, το οποίο αναλαμβάνει την καταγραφή και απάντηση ερωτημάτων των χρηστών του συστήματος. Το γραφείο δέχεται αιτήματα τηλεφωνικά & ηλεκτρονικά. Επικοινωνήστε στο 210 8203261 ή χρησιμοποιείστε την υπηρεσία Ρωτήστε ένα Βιβλιοθηκονόμο για να καταθέσετε το ερώτημά σας.
 

Είσοδος στην Πυξίδα