Διπλωματικές Εργασίες

Περιγραφή συλλογής
Στη Βιβλιοθήκη κατατίθενται από το 1998 οι διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος. Οι διπλωματικές εργασίες αποτελούν τμήμα της πνευματικής παραγωγής του Πανεπιστημίου, συγκεντρώνουν εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και συμβάλλουν στην παραγωγή και μετάδοση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων με το διεπιστημονικό υπόβαθρο που συχνά έχουν, προάγοντας το ερευνητικό και επιστημονικό έργο του Πανεπιστημίου.

Διάθεση συλλογής
Οι έντυπες διπλωματικές εργασίες που έχει στην κατοχή της η Βιβλιοθήκη έχουν ψηφιοποιηθεί και διατίθενται σε πλήρη μορφή από το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΟΠΑ "Πυξίδα"". Για το λόγο αυτό η συλλογή έχει αποσυρθεί σε κλειστά βιβλιοστάσια στο αποθηκευτικό παράρτημα της Βιβλιοθήκης επί της οδού Επτανήσου.
Από το 2007, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συγκλήτου, οι διπλωματικές εργασίες του ΟΠΑ κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή και είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της "Πυξίδας"".

Βιβλιογραφικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης (Web-OPAC) → AUEBLIB Dissertations