Σεμινάρια Προετοιμασίας ΠΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ διοργανώνει στην αρχή κάθε περιόδου Πρακτικής Άσκησης σεμινάριο προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

  • Ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ
  • Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνέντευξη επιλογής – τεχνικές έκφρασης & πρωτόκολλο συμπεριφοράς
  • Ομαλή & αποτελεσματική ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον

ΣημείωσηΟι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν εκτυπωμένο το προσωπικό τους βιογραφικό σημείωμα για να μπορούν να κάνουν τυχόν αλλαγές.


Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης - Καλοκαίρι 2024 (03 Απριλίου 2024):