Σεμινάρια Προετοιμασίας ΠΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης ΟΠΑ διοργανώνει στην αρχή κάθε περιόδου Πρακτικής Άσκησης σεμινάριο προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

  • Ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ
  • Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνέντευξη επιλογής – τεχνικές έκφρασης & πρωτόκολλο συμπεριφοράς
  • Ομαλή & αποτελεσματική ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το έγγραφο  «Βιογραφικό Σημείωμα».
 


Σεμινάριο Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης - Χειμερινό 2023 (26 Οκτωβρίου 2023):