Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής

 

Με βάση τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 4851/02.08.2023 τ. Β') πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/τριων από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων για το Ακ. Έτος 2023-2024:

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής