Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020


 

Το Πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Βίντεο:
 

Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ
 

Spot Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ

 

Έντυπο Υλικό:
 

  

Download PDF