ΟΡΦΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τμήμα Στατιστικής
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Στατιστικής, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.