ΜΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: Κεντρικό κτήριο, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 285

Ο Γιάννης Μούρτος είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1998), με Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το LSE (2003). Εργάστηκε ως μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών (2005-2008) και από το 2008 εργάζεται στο Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Μαθηματικός Προγραμματισμός, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Στοχαστική Μοντελοποίηση, με μέση αξιολόγηση ~4,5 (με μέγιστο το 5) τα τελευταία πέντε έτη και έχοντας λάβει βραβείο διδασκαλίας δύο φορές. Διδάσκει τα δύο πρώτα μαθήματα και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΕΤ, ενώ έχει διδάξει για μία δεκαετία Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική στο ΕΑΠ, με αντίστοιχη αξιολόγηση. Επίσης, είναι εκ των συντονιστών της ‘Πρακτικής Άσκησης και Πτυχιακής Εργασίας’ στο ΔΕΤ.

Η έρευνά του εστιάζει στο Μαθηματικό Προγραμματισμό και τη Συνδυαστική Βελτιστοποίηση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, μεθόδων και συστημάτων. Από πλευράς Διακριτών Μαθηματικών και Βελτιστοποίησης ασχολείται με τα πολύτοπα προβλημάτων πολυδιάστατης αντιστοίχισης, ευσταθών ταιριασμάτων, ταιριασμάτων μητροειδών και, πρόσφατα, τομών (multi-index assignment, stable matchings, matroid parity, max-cut). Από πλευράς μεθόδων, ενδιαφέρεται κυρίως για ακριβείς μεθόδους (exact methods) Ακέραιου Προγραμματισμού ή Προγραμματισμού Περιορισμών (Constraint Programming), καθώς και για την ενοποίησή τους. Οι σχετικές δημοσιεύσεις του έχουν εμφανιστεί σε περιοδικά Επιχειρησιακής Έρευνας (Mathematical Programming, INFORMS J. Computing, Mathematics of Operations Research, European Journal of Operational Research, Operations Research Letters, Discrete Optimization), Διακριτών Μαθηματικών (SIAM J. Discrete Mathematics, Discrete Mathematics, Discrete Applied Mathematics) αλλά και Επιστήμης Υπολογιστών (Journal of Computing Systems, Theoretical Computer Science, Journal of Parallel and Distributed Computing).

Τα ενδιαφέροντα σε πιο εφαρμοσμένα πεδία είναι διεπιστημονικά και περιλαμβάνουν εφαρμογές βελτιστοποίησης στις μεταφορές και τη βιομηχανία, μεθόδους μέτρησης και ανάλυσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, αλλά και συναφή πληροφοριακά συστήματα. Σχετικές δημοσιεύσεις του έχουν εμφανιστεί σε περιοδικά Οικονομικής Επιστήμης (Energy Economics, Economic Modelling), Βιομηχανικής Διοίκησης (Journal of Manufacturing Systems) αλλά και Πληροφοριακών Συστημάτων (Journal of the Association of Information Systems, Decision Support Systems, Computers in Industry).

Η θεωρητική έρευνά του έχει δημιουργήσει και αντίστοιχα επωφελείται από ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών με ερευνητές και συν-συγγραφείς από διεθνή ιδρύματα (Columbia, LSE, Lancaster, Glasgow, ENGRES) αλλά και ερευνητές από εγχώρια ΑΕΙ (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΠΑΜΑΚ, ΑΠΘ, ΠΑΔΑ). Η εφαρμοσμένη έρευνά του έχει βασιστεί σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ένα αντίστοιχο δίκτυο συνεργασιών με ευρωπαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα και ιδιωτικούς φορείς, μεταξύ των οποίων σημαντικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο κ. Μούρτος διαθέτει ~50 δημοσιεύσεις στο web of science, ~35 από αυτές σε τουλάχιστον 25 διαφορετικά περιοδικά με δείκτη επιρροής (impact factor) και κατηγορίας Q1 και Q2 στο SCIMAGO, τα περισσότερα εκ των οποίων εμφανίζονται και στην ABS list. Το έργο του έχει λάβει σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών, κυρίως την τελευταία πενταετία. Είναι τακτικός κριτής στην πλειοψηφία των περιοδικών στα οποία έχει δημοσιεύσει και κυρίως αυτών που αφορούν Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματικό Προγραμματισμό, τακτικό μέλος της επιτροπής των συνεδρίων International Conference on the Integration of Constraint Programming, Artificial Intelligence, and Operations Research (CPAIOR) και IFIP International Conference on Decision Support Systems (IFIP DSS), όπως και επισκέπτης (ομιλητής σεμιναρίων, συνεπιβλέπων ή εξεταστής διδακτορικών διατριβών) σε πολλά από τα πανεπιστήμια με τους ερευνητές των οποίων συνεργάζεται. Έχει αριθμό Erdös 3: MR3477109, MR3303136, MR2437964.

Το έργο του έχει συμβάλλει στη σταθερή προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης την τελευταία δεκαετία, ως συντονιστής της ομάδας ADOPT: Algorithms and Discrete Optimisation, του Ερευνητικού Εργαστηρίου ELTRUN. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά τόσο βασική έρευνα (ενδεικτικά, δύο έργα του προγράμματος ‘Θαλής’, 2012-2015) όσο και εφαρμοσμένη. Ειδικά ως προς την τελευταία, ο κ. Μούρτος έχει διατελέσει Επιστημονικός Συντονιστής για τα έργα FACTLOG (https://www.factlog.eu/, ~35 εταίροι, 4 έτη) και DISRUPT (http://www.disrupt-project.eu/, ~10 εταίροι,  3 έτη) και Επιστημονικός Υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΟΠΑ για 4 αντίστοιχης κλίμακας έργα την τελευταία πενταετία. Η ερευνητική ομάδα ELTRUN-ADOPT απαρτίζεται από περισσότερους των 10 ερευνητών, 5 εκ των οποίων είναι υποψήφιοι διδάκτορες, ενώ παλαιότεροι μεταδιδάκτορες ερευνητές είναι πλέον μέλη ΔΕΠ ή έχουν δημιουργήσει νεοφυείς επιχειρήσεις έντασης γνώσης.

Δεδομένης της διοικητικής του εμπειρίας σε θέματα έρευνας, ο κ. Μούρτος πρόσφατα (2021) ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του Εργαστηρίου ELTRUN. Δεδομένης της διοικητικής του εμπειρίας σε θέματα Πρακτικής Άσκησης, είναι από το 2020 Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ (ΔΑΣΤΑ). Την τελευταία πενταετία είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΤ όπως και μέλος της επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών.

Προφίλ ORCID

Προφίλ Google Scholar

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 28-02-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.