ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Γραφείου: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 153

Ο Πάνος Λουρίδας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται τοποθετούνται στην τεχνολογία λογισμικού, αλγορίθμους, εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση, εφαρμοσμένη κρυπτογραφία, και υλοποίηση συστημάτων. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Real-World Algorithms: A Beginners Guide», «Algorithms (The MIT Press Essential Knowledge Series» και του υπό έκδοση «Cryptography (The MIT Press Essential Knowledge Series». Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια σε ευρύ φάσμα πεδίων. Ταυτόχρονα, είναι Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) Α.Ε.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 07-02-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.