Καραμήτρογλου Φώτιος

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 2ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 419

Ο Δρ Φώτιος Καραμητρόγλου είναι Μέλος ΕΕΠ (Βαθμίδας Α') και υπηρετεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2002. Είναι κάτοχος Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Θεωρία Μετάφρασης (MSc in Translation Studies) από το University of Manchester Institute of Science and Technology και Διδακτορικού Διπλώματος στη Γλωσσική Μηχανική (PhD in Language Engineering) από το ίδιο Πανεπιστήμιο της Βρετανίας.
Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών οργανώσεων, όπως του Βρετανικού Ινστιτούτου Γλωσσολόγων (Institute of Linguists) και του Βρετανικού Ινστιτούτου Μετάφρασης & Διερμηνείας (Institute of Translation & Interpreting), ενώ οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του πραγματοποιήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Πριν αναλάβει καθήκοντα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -αλλά και παράλληλα με αυτά- ο Δρ Φώτιος Καραμητρόγλου διατέλεσε επί τετραετία διδάσκων βάσει ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φροντιστηριακός διδάσκων (tutor) στους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μετάφρασης του University of Manchester Institute of Science and Technology και εξωτερικός εξεταστής/επόπτης (external examiner) των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Αγγλοελληνικής μετάφρασης του University of Salford.
Επίσης, έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε διάφορα συνέδρια διεθνούς κύρους, ενώ έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα και μονογραφίες, μεταξύ των οποίων το σύγγραμμα "Essential Business Terminology for Native Speakers of Greek" που διδάσκεται στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΟΠΑ.
Ο Δρ Φώτιος Καραμητρόγλου έχει μεταφράσει πλήθος οικονομικών/επιχειρησιακών κειμένων -μεταξύ των οποίων ετήσιοι απολογισμοί και καταστατικά εισηγμένων εταιρειών- όπως και πλήθος οπτικοακουστικών προϊόντων, όπως ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ κ.ά.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται -πέρα από την Επιχειρησιακή Ορολογία- η Θεωρία Μετάφρασης, η Οικονομική Μετάφραση, η Οπτικοακουστική Μετάφραση και η διαπολιτισμική γλωσσική επικοινωνία.

Τελευταία ενημέρωση: 08-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.