ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Η Ελένη Καραβέλη γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ph.D.) στα Αγροτικά Οικονομικά (Agricultural Economics) από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και πτυχίου «Μάστερς» (M.A.) στα Οικονομικά της Ανάπτυξης (Development Economics) από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Διδάσκει Αγροτική Οικονομική, Οικονομική Γεωγραφία και Αστική και Περιφερειακή Οικονομική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ έχει διδάξει μια σειρά άλλων μαθημάτων (όπως Μικρο και Μακροοικονομική θεωρία, Οικονομική Ιστορία, Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση) τόσο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και σε άλλα ιδρύματα. Συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και συνεργάστηκε με ευρωπαϊκά ινστιτούτα, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Institute of European Environmental Policy – IEEP), με έδρα το Λονδίνο, το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Συνοχής (Economic and Social Cohesion Laboratory) της Οικονομικής Σχολής του Λονδίνου (LSE) και το Hellenic Observatory του LSE (Senior visiting fellow, 2012). Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων σε συλλογικούς τόμους και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (π.χ. European Review of Agricultural Economics, Journal of Rural Studies, Environment and Planning και Journal of Economic Asymmetries). Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Περιφερειακές Ανισορροπίες και Νέα Οικονομική Γεωγραφία» (Εκδόσεις ΟΠΑ 2016). Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται: (α) στη διερεύνηση των παγκόσμιων ανισορροπιών και ιδιαίτερα των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της ΕΕ και (β) στην αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και συνοχής στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ και την Ελλάδα. Έχει συνεργαστεί ως ‘κριτής’ (referee) με επιστημονικά περιοδικά (Regional Studies και Cyprus Journal of Economics) και είναι μέλος του Συνδέσμου Περιφερειακής Επιστήμης (Regional Science Association-RSA) και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (European Rural Development Network). Μιλάει πολύ καλά Αγγλικά και Γαλλικά.
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 16-09-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.