ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
E-mail:
Διεύθυνση Γραφείου: πτέρυγα Δεριγνύ, 4ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 729
Ιστότοπος: http://www.aueb.gr/users/gecon/

Ο Γιώργος Οικονομίδης είναι Καθηγητής στα Οικονομικά στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά (Πανεπιστήμιο του York, Μεγάλη Βρετανία) και διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει διατελέσει Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (2001-2002). Είναι, επίσης, ερευνητικός εταίρος του διεθνούς Ινστιτούτου CESifo που έχει έδρα το Μόναχο.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Τελευταία, το ερευνητικό του ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη μελέτη μεταρρυθμίσεων που αφορούν στο δημόσιο τομέα χρησιμοποιώντας δυναμικά στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από εικοσιπέντε (25) συνολικά άρθρων που έχουν δημοσιευτεί με τη διαδικασία της κρίσης, στα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, διεθνή επιστημονικά περιοδικά: Review of Economic Dynamics, Scandinavian Journal of Economics, Canadian Journal of Economics, Journal of Public Economic Theory, Oxford Economic Papers, Public Choice, International Tax and Public Finance, Macroeconomic Dynamics, Journal of Macroeconomics, European Journal of Political Economy και CESifo Economic Studies. Επίσης, είναι συγγραφέας ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο MIT Press, ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που εκδόθηκε από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Palgrave, ενός άρθρου που έχει δημοσιευτεί σε βιβλίο που έχει εκδοθεί από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Routledge, και δύο άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά και τόμους ημερίδων.

Έχει συμμετάσχει με την ιδιότητα του εισηγητή σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ενώ έχει υπάρξει κριτής άρθρων σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών. Επιπλέον, έχει επιμεληθεί ειδικών εκδόσεων των επιστημονικών περιοδικών European Journal of Political Economy (δύο φορές) και CESifo Economic Studies. Τέλος, είναι ένας από τους συγγραφείς των προσφάτως δημοσιευθέντων βιβλίων με τους ακόλουθους τίτλους: "The Economics of Climate Change" (εκδότης: Τράπεζα της Ελλάδος), "Υποδείγματα Μακροοικονομικής Θεωρίας" (εκδόσεις ΟΠΑ), και «Χάρτης εξόδου από την κρίση: Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Ελλάδα» (εκδότης διανΕΟσις).                                                                                                                

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.