Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 6 αποτελέσματα)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 729 gecon@aueb.gr
Οικονομίδης Στέλιος Διοικητικό Προσωπικό Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ 210-8203 818 soikonomidis@aueb.gr
Οικονομίδου Αυγή Διοικητικό Προσωπικό
Οικονόμου Γεώργιος Διοικητικό Προσωπικό
ΟΡΦΑΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τμήμα Στατιστικής korf@aueb.gr
Ούτσιος Βασίλης Διοικητικό Προσωπικό Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 210-8203 247 vaou@aueb.gr