Γενικές Πληροφορίες του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρωτοπόρο στην αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού όπως το Erasmus+, καινοτόμησε για μια ακόμη φορά προχωρώντας στην ίδρυση Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ με τη συμμετοχή  έξι ακόμη μεγάλων ιδρυμάτων της χώρας μας. Το ΟΠΑ είναι ο Συντονιστής του Ομίλου, ενώ τα Ιδρύματα-Εταίροι που συμμετέχουν στον Όμιλο είναι (με αλφαβητική σειρά) : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Βασικός σκοπός της λειτουργίας του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ είναι η δημιουργία ευκαιριών πρακτικής άσκησης και απασχόλησης φοιτητών και πρόσφατων αποφοίτων στο εξωτερικό με στόχο την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας, αλλά και η κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές καθώς και πρόσφατους απόφοιτους των αντίστοιχων κύκλων σπουδών τόσο του ΟΠΑ όσο και των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού καθώς και σε διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του ΟΠΑ και των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων το οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει δράσεις επιμόρφωσης και διδασκαλίας, και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Κεντρικό πυλώνα της αποτελεσματικής λειτουργίας του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+  ΟΠΑ αποτελεί η δημιουργία πρότυπων διαδικασιών σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Κινητικότητας, το οποίο αξιοποιεί πλήρως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ιδρύματος που συμμετέχει, με στόχο την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών αλλά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των Εταίρων. Επίσης, μεταξύ άλλων, αξιοποιούνται το δίκτυο αποφοίτων των ιδρυμάτων με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων πρακτικής άσκησης ενώ ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η κινητικότητα ατόμων με ειδικές ικανότητες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία των φοιτητών και αποφοίτων που αναζητούν θέσεις πρακτικής άσκησης, καθώς προσφέρεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως μεθοδολογία αναζήτησης θέσεων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, συνέντευξη επιλογής. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης προσφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και είναι διαθέσιμες προς τους φοιτητές και αποφοίτους όλων των ιδρυμάτων που μετέχουν στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ.

 

  • Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

Περισσότερες πληροφορίες ειδικά για τη δράση της πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus+ μπορείτε να βρείτε και στην σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.