Λειτουργία γραφείου Erasmus 24.3.23

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο Erasmus θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 24.3.23.

 

Εκ μέρους του γραφείου Erasmus,

Δρ. Κλεοπάτρα Ντέλιου