Οδηγός Συμβουλευτικής για Πρακτική Άσκηση ERASMUS+

Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στην ενημέρωση των  φοιτητών που αναζητούν φορέα στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ του ΟΠΑ και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για την απασχόληση στο εξωτερικό.