Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής ακαδ. έτους 2018-19

   Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής
Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

 

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 19/11/2018 έως και την Παρασκευή 23/11/2018, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, δύο (2) φωτογραφίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις με αριθμ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (Β’ 3153) και 52596/Ζ1/27-3-2017 (Β’ 1241) Υπουργικές Αποφάσεις και την με αριθμ. 168262/Ζ1/9-10-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών. 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
1343
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-11-2018