Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος αποτελεί το αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος και ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης υπέγραψαν, χθες, Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την αμοιβαία υποστήριξη των δύο φορέων σε επίπεδο τεχνογνωσίας, τον σχεδιασμό κοινών δράσεων για την προώθηση της στατιστικής παιδείας καθώς και την προετοιμασία και υλοποίηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη στατιστική επιστήμη μέσω της ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των επίσημων στατιστικών.

«Η ΕΛΣΤΑΤ προάγει τη στατιστική παιδεία, συμπορεύεται και συνδράμει τα ελληνικά Πανεπιστήμια ώστε οι νέοι επιστήμονες να καταστούν γνώστες της επιστήμης που πρεσβεύουν αποκτώντας παράλληλα συνείδηση και επίγνωση της ευθύνης που πρέπει να συνοδεύει ένα επίσημο στατιστικό προϊόν σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσής του. Η συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει επιπλέον στόχο να απευθυνθεί την κατάλληλη στιγμή και με απόλυτη διαφάνεια σε μελλοντικούς συναδέλφους και βασικούς χρήστες στατιστικών, εδραιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στις επίσημες στατιστικές και στην ΕΛΣΤΑΤ ως φορέα παροχής αξιόπιστης και αντικειμενικής στατιστικής πληροφορίας», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος.

«Η συνεργασία των δύο οργανισμών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την ελληνική οικονομία, θα ωφελήσει τους μαθητές, τους φοιτητές, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους και θα δημιουργήσει νέους ορίζοντες στην επιστημονική έρευνα», σημείωσε ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης.

Αναλυτικότερα, στις συνεργατικές δράσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΟΠΑ περιλαμβάνονται η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ο σχεδιασμός δράσεων και εκδηλώσεων για την ενίσχυση της στατιστικής παιδείας, η διοργάνωση ημερίδων για την πρόσβαση και αξιοποίηση υψηλής ποιότητας στατιστικής ή/και οικονομικής πληροφορίας από την φοιτητική κοινότητα, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις καθώς και η προσαρμογή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ με βάση τις προδιαγραφές της πιστοποίησης European Master in Official Statistics (EMOS) της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Παράλληλα, η συστηματική συνεργασία των δύο φορέων πρόκειται να ενισχυθεί με το σχεδιασμό στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη συνδιοργάνωση και υλοποίηση ενός «Καλοκαιρινού Σχολείου («Summer School»), στην ελληνική περιφέρεια, με εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε θέματα Στατιστικής.

Τέλος, σημειώνεται ότι στη συνάντηση για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρευρέθηκαν ο Καθηγητής Ιωάννης Ντζούφρας, Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ, ο Καθηγητής Δημήτριος Καρλής, ο κ. Απόστολος Κασάπης, Διευθυντής Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και η κα Χριστίνα Καραμιχαλάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικών Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

 

Σχετικά με την ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. Αποστολή της είναι η διασφάλιση και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των επίσημων στατιστικών (official statistics) της Χώρας. Η ΕΛΣΤΑΤ έχει σκοπό τη συστηματική παραγωγή χρήσιμων και αξιόπιστων στατιστικών για όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΣΤΑΤ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της:  www.statistics.gr

 

Σχετικά με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι ένα πανεπιστήμιο του δημόσιου τομέα και αποστολή του είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, καθώς επίσης και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του:  www.aueb.gr  

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αναστασία Στάμου, Σταματία Φραγκιαδάκη, Ελληνική Στατιστική Αρχή, + 30 213 1352236, + 30 213 1352198, pressoffice@statistics.gr   

Νικόλαος Κυρέζης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, + 30 210 8203297, nkyrezis@aueb.gr,
pr-office@aueb.gr

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος και ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος και ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

Ο Καθηγητής κ. Δημήτριος Καρλής, ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Ντζούφρας, Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής του ΟΠΑ, ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος και ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, ο κ. Απόστολος Κασάπης, Διευθυντής Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ και η κυρία Χριστίνα Καραμιχαλάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικών Επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ.

ID: 
2867
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-03-2021