Βεβαιώσεις Σεμιναρίου Jean Monnet εαρινού εξαμήνου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ JEAN MONNET

 

Οι βεβαιώσεις του Σεμιναρίου Jean Monnet για το εαρινό εξάμηνο 2019 είναι έτοιμες για τους συμμετέχοντες στις Γραμματείες των Τμημάτων του ΟΠΑ.

 

Ειδικότερα οι βεβαιώσεις για αποφοίτους και συμμετέχοντες εκτός ΟΠΑ βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

 

Από το γραφείο του Καθηγητή

28/06/2019

ID: 
1776

Τελευταία ενημέρωση: 01-07-2019