Συμφωνία Συνεργασίας ανάμεσα στο Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & την Imerys Greece

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Imerys Greece υπέγραψαν Συμφωνία Συνεργασίας. 

Κοινός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου με την Imerys, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην διαχείριση ορυκτών παγκοσμίως, και την ευρύτερη αγορά εργασίας, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενδυνάμωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Η υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας επισφραγίζει την επί σειρά ετών συνεργασία της εταιρείας με το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η συνεργασία ενδεικτικά περιλαμβάνει δράσεις όπως:

  • Την υποστήριξη στην διοργάνωση Εκδηλώσεων, Συνεδρίων & Ενεργειών Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς του ΟΠΑ.
  • Επισκέψεις/εισηγήσεις στελεχών της Imerys σε σεμινάρια προετοιμασίας προς τους φοιτητές και αποφοίτους για την ιδανικότερη μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

 

ID: 
4079

Τελευταία ενημέρωση: 18-09-2023