Αποστολή, Όραμα, Αξίες, Στρατηγικές προτεραιότητες 2022-2025

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποστολή, Όραμα, Αξίες, Στρατηγικές προτεραιότητες 2022-2025

 

Αποστολή

Η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, καθώς και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

 

Όραμα

Πρότυπο Πανεπιστήμιο το οποίο θα λειτουργεί ως διακεκριμένη και συνεκτική ακαδημαϊκή κοινότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας έρευνας και εκπαίδευσης που, εναρμονιζόμενη με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές ακαδημαϊκής αριστείας και εξωστρέφειας, θα διαθέτει ισχυρή παρουσία στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και θα προσεγγίζει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας.

 

Αξίες

Οι αξίες που πρεσβεύει το Ίδρυμα είναι οι ακόλουθες:

  • Αριστεία: η υψηλή ποιότητα η οποία χαρακτηρίζει το σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.
  • Ακαδημαϊκή ελευθερία & δεοντολογία: η ελευθερία στη σκέψη, στον διάλογο και στην έκφραση η οποία συνάδει με τις αρχές της δημοκρατίας, της ηθικής, της ακεραιότητας, της ίσης μεταχείρισης και, εν γένει, με την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας.
  • Καινοτομία: η δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ιδεών που μετατρέπονται σε νέες υπηρεσίες και διαδικασίες συνεισφέροντας στην παραγωγή και αξιοποίηση της έρευνας.
  • Εξωστρέφεια: η συμμετοχή του Ιδρύματος μέσω εθνικών και διεθνών συνεργασιών σε δίκτυα παραγωγής και διάχυσης της γνώσης στο πλαίσιο της ανοικτής κοινωνίας.
  •  Κοινωνική Ευθύνη: η συνεισφορά του Πανεπιστημίου μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, της κατάρτισης, των δημοσίων εκδηλώσεων και άλλων ποικίλων δράσεών του στην κοινωνική και οικονομική ευημερία.

 

 

Στρατηγικές προτεραιότητες 2022-2025

Η υλοποίηση του οράματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιτυγχάνεται μέσω της στρατηγικής του, η οποία βασίζεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

 

1.Αριστεία στην Έρευνα, η οποία εστιάζει στη σταθερή και προοδευτική ανάπτυξη και προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας.

 

2.Αριστεία στην Εκπαίδευση, η οποία επιτυγχάνεται με την άρτια οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών στα επιστημονικά πεδία που το Ίδρυμα θεραπεύει, ενσωματώνοντας τις τάσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

3.Σύνδεση με την Κοινωνία, η οποία υλοποιείται με τη δικτύωση και τη διασύνδεση του πανεπιστημίου με το Οικοσύστημα της Επιχειρηματικότητας, με τη συμβολή του Ιδρύματος στη δια βίου μάθηση, στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και με την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

4.Διεθνοποίηση, η οποία αναφέρεται στην ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών και στην ενίσχυση των διεθνών εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών του Ιδρύματος με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού, εξασφαλίζοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των προγραμμάτων σπουδών και τη βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου στους διεθνείς φορείς αξιολόγησης.

 

5.Αναβαθμισμένο πανεπιστημιακό περιβάλλον, το οποίο στηρίζεται στην ψηφιακή ανάπτυξη, στη διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης, στην αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του, στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών του και στη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του.

 

6.Διασφάλιση Ποιότητας, η οποία προϋποθέτει την δημιουργία ενός δομημένου και οργανωμένου εσωτερικού περιβάλλοντος που στηρίζεται στις αρχές και τις πρακτικές της διοίκησης ποιότητας με τη συμμετοχή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Τελευταία ενημέρωση: 03-02-2022